مهلـت ارسـال آثـار

مهلـت ارسـال آثـار

مهلـت ارسـال آثـار :از اول دی مـاه لغایت ۲۲ بهمــن ماه

 مرحله انتخاب آثار:

در مرحله انتخاب آثار، آثار از لحاظ مطابقت با موارد ذیل، توسط هیئت داوران مورد بررسی قرار می گیرند و آثار حایز شرایط برای مرحله بعد انتخاب می شوند:

٭ مطابقت موضوع فعالیت با موضوعات جشنواره

٭ کیفیت حداقلی از نظر فرمی و محتوایی

٭ ارزیابی رعایت حقوق معنوی و کپی رایت

٭ آثاری که موفق به کسب امتیاز ۵۰ از ۱۰۰ شده باشند به مرحله نهایی و بخش بازنشر راه می یابند.

 

مرحله داوری نهایی:

در این مرحله آثار، توسط داوران متخصص در هر بخش از نظر ارزش محتوایی و تاثیرگذاری مورد بررسی قرار گرفته و برگزیدگان هر قالب با توجه به تعداد آثار ارسالی، انتخاب می گردند.

تطابق داشتن آن با معیارها و ارزش های دینی

نوآوری و خلاقیت در آثار

پرداختن تخصصی به موضوعات

استفاده از زبان طنز

ارائه چند زبانه آثار

روز آمد بودن

جامعیت و تنوع مطالب

مخاطب محور بودن

استناد به منابع معتبر

رعایت حقوق معنوی

رعایت استانداردهای فرمی در آثار

تعاملی بودن و ارتباط تاثیرگذار با مخاطب