اهداف جشنواره

Target

اهداف جشنواره

شناسایی و حمایت از نخبگان و فعالان عرصه هنر و رسانه‌هاي نوين و رشد آنان در بستری انگیزه بخش
افزایش بصیرت و عمق نگاه استراتژیک در میان فعالان فرهنگی نسبت به «انقلاب اسلامی» و «تلاش های معاندان آن»
ایجاد موجی مثبت و امید بخش در فضای هنر و رسانه‌هاي نوين کشور خصوصا فضای مجازی در رابطه با انقلاب اسلامی و بیان و ترویج دستاوردهای آن.
بستر سازی جهت همگرایی فعالان فرهنگی و ایجاد شبکه منسجم تبلیغی در فضای هنر و رسانه های نوین.
تاثیر گذاری در فرهنگ عمومی بواسطه نخبگان و فعالان حوزه هنر و رسانه‌هاي نوين.